Petrole ömür biçildi

Petrole ömür biçildi

Petrol, 2045’e kadar küresel enerji talebinde payını kaybedecek olması rağmen, en büyük enerji kaynağı olarak kalmaya devam edecek.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) “Dünya Petrol Görünümü 2045” raporunu yayımladı.

Rapora göre, petrolün dünyada kullanılan enerji içindeki payı 2021 yılındaki yüzde 30,9’dan 3045 yılında yüzde 28,7’ye inecek, ancak liderliğini kaybetmeyecek.

2021 yılında global enerji içindeki payı ikinci sırada yer alan kömür, 2045 yılında yerini doğal gaza kaptıracak. Kömürün payı yüzde 26,1’den yüzde 16,6’ya inerken, doğal gazın payı yüzde 23,2’den yüzde 24,3’e yükselecek.

Nükleerin payı yüzde 5,3’ten yüzde 6,6’ya çıkarken, hidro energinin payı yüzde 2,6’dan yüzde 3,0’e, bio enerjinin payı yüzde 9,2’den yüzde 9,9’a yükselecek.

En büyük artış ise yenilenebilir enerji kaynaklarında olacak. 2021 yılında yüzde 2,6 seviyesinde olan küresel pay, 2045 yılında yüzde 10,9’a kadar çıkacak.

Petrol ve doğal gazın toplam payının 2045 yılında da yüzde 50’nin üzerinde kalacağı öngörülüyor.

Enerji Talebi yaklaşık dörtte bir oranında artacak

2021 yılında 285,7 milyon varil/gün(mboe/d) petrol eşdeğerinde olan enerji talebinin 2045 yılında yüzde 23 artışla 351,0 milyon varil/güne çıkacağı tahmin ediliyor. Rapora göre, Hindistan tek başına bu genişlemenin yüzde 28’lik kısmını oluşturdu.

Rapora göre, OECD ülkelerinin petrol talebi 2024 yılından itibaren azalan bir trende girerken, OECD dışı ülkelerin talebi gelişen orta sınıf, yüksek nüfus artışı ve daha güçlü ekonomik büyüme potansiyeli ile artışını hızlandırıyor.

OECD ülkelerinin petrol talebi 44,8 milyon varil/gün seviyesinden 34,1 milyon varil/güne düşerken, OECD dışı ülkelerin 52,2 milyon vari/gün seviyesinden 75,7 milyon varil/güne çıkacak. Toplam talep ise 96,9 milyon varil/günden 109,8 milyon varil/güne yükselecek.

Global Büyüme Beklentileri

OPEC, 2021-2027 yılları arasında küresel büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak belirlerken, 2027-2035 döneminde yüzde 3,0, 2035-2045 döneminde yüzde 2,7’ye gerileyeceğini tahmin ediyor. Böylece 2021-2045 yılları arasında ortalama büyüme beklentisi yüzde 3,0 seviyesinde oluştu.

2045 yılında küresel ekonominin büyüklüğünün 2021 yılının yaklaşık iki katı olacağı ve 133 trilyon dolardan 270 trilyon dolara çıkacağı öngörüldü.