SEDDK, bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi

SEDDK, bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkındaki bazı maddelerin yürürlük tarihini güncelledi.

SEDDK’nın, ”Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik”i ile ”Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Tablolarının Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ve ”Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin finansal raporlama yönetmeliği, finansal tabloların sunumu ile sigortacılık tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında bazı maddelerin 1 Ocak 2024 olan yürürlük tarihi 1 Ocak 2025 olarak güncellendi.