SEDDK’dan muallak tazminat karşılığı genelgesinde değişiklik

SEDDK’dan muallak tazminat karşılığı genelgesinde değişiklik

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) muallak tazminat karşılığından kaynaklanan net nakit akışlarının iskonto edilmesi hakkındaki genelgenin 7.inci maddesinde değişikliğe gitti. Değişiklik ile 7.Net nakit akışları finansal raporlama dönemi tarihi itibariyle yüzde 35 oranı dikkate alınarak peşin değere iskonto edilecek.
Genelge yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girerken, 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarını hazırlamayan şirketler bu genelge hükümlerini 31 Aralık 2023 tarihi itibariyle uygulayabilecek.