“Sigorta sektörü raporlamalarında yeni dönem başlıyor”

“Sigorta sektörü raporlamalarında yeni dönem başlıyor”

SEDDK, TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı’nı 2025 yılının başı itibariyle uygulamaya sokacağını duyurdu.

İşte o duyuru:

“Bilindiği üzere; TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 31/12/2022 tarih ve 31706 sayılı (5.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kurumumuz tarafından, sektör genelinde uyumun sağlanması ve sürecin daha etkin bir şekilde yürütülmesini teminen Standardın 01/01/2025 tarihinden itibaren uygulanması kararı alınmıştır.

Uluslararası raporlama standardına uyum kapsamında sektörü daha yakından takip etmek ve 01/01/2025 tarihinden itibaren sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçişi sağlamak amacıyla, 2024 yılında sektörümüzden çeyrek dönemler itibarıyla mali tablolar TFRS 17’ye uyumlu şekilde alınacaktır.

Bu doğrultuda, Şirketlerin TFRS 17 kapsamındaki 2024 mali tablolarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde sunmaları, aynı zamanda bu süreçte ihtiyaç duyulan ek bilgileri titizlikle hazırlamaları önem arz etmektedir.”