Teknoloji saldırgandan çok savunmanın yanında!

Teknoloji saldırgandan çok savunmanın yanında!

PSM DERGİSİ

Sanction Scanner teknoloji ve AML araçlarının 2023’teki durumunu değerlendirerek 2023-2024 Mali Suçlar ve Uyumluluk Yıllık Raporu’nu geçtiğimiz günlerde yayımladı. Sanction Scanner Kurucu CEO’su Fatih Coşkun raporla ilgili sorularımızı yanıtladı, çok özel değerlendirmelerde bulundu…

Makine öğrenimi, yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin AML sektörüne entegrasyonu verimlilikte önemli artışlar sağlıyor. Örneğin, bu teknolojiler sayesinde manuel işlerde yüzde 67’ye varan azalma görüldü. Teknoloji destekli AML araçların, mevzuata ayak uydurma konusunda da açık ara avantaj sağlıyor.

Sanction Scanner da bu teknolojileri kullanarak müşterilerine 360 derece risk çözümleri sunuyor.

2023’ten çıkarılması gereken dersi tek kelimeyle özetlemek isteseydiniz bunu nasıl ifade ederdiniz?

“Dönüşüm” diyebilirim. 2023’te hem küresel çapta hem de Türkiye’de hızla evrilen bir finansal manzarayla karşılaştık. Sebeplerini detaylandırabileceğimiz yeni finansal suç türleriyle başa çıkma konusundaki hazırlıksızlık, düzenlemeleri ve otoriteleri çeşitli zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Bu durum, regülasyonların ve regülatörlerin, bölgesel gereksinimlere ve hızla ilerleyen teknolojiye uyum sağlamak adına bir dönüşüme ihtiyaç duyduğunu bir kez daha gösterdi. Sürdürülebilirliği sorgulanmayan regülasyonların küresel finans dünyasında krize yol açtığı bir dönemde, adaptasyon ve değişim kaçınılmaz hale geldi.
Gelecekte, düzenlemelerde ve finansal suçlarla mücadele stratejilerinde devam edecek olan bu dönüşümü, inovasyon ve hızlı çözüm üretme kapasitesiyle desteklemek önemli. Bu süreçte, biz de bu dönüşümün aktif bir parçası olarak, geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımlarla katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

2023’te finans sektörü ve mali suçlarla mücadele nasıl bir değişim ve dönüşüme uğradı? Bu değişikliklerle global ve yerel çapta efektif cevaplar verilebildi mi?

2023 yılı, dünya genelinde finansal arenada ve mali suçlarla mücadelede ileri teknolojiye sahip yeni yöntemlere sahne oldu. Teknolojik ilerlemeler sektöre yeni çözüm fırsatlar sunarken, detaylandırılmamış düzenleme eksiklikleri, suç örgütlerinin daha karmaşık ve değeri daha yüksek hedeflere yönelik stratejiler geliştirmelerine neden oldu. Bu da küresel finans dünyasını, kara para aklamayla daha etkili bir şekilde mücadele etme zorunluluğuyla karşı karşıya bıraktı.

Bu ihtiyaç doğrultusunda Birleşmiş Milletler, Birleşik Krallık, Amerika ve Asya gibi önemli bölgeler, kara para aklama ile mücadelede (AML) daha etkin olabilmek adına önemli yasal düzenlemeleri gözden geçirdi. 6AMLD, FinCEN Nihai Kuralı ve Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği gibi kapsamlı düzenlemeler, finansal suçlarla mücadele standartlarını yükseltmeyi hedefledi. 2024’te yürürlüğe girmesini beklediğimiz AMLA da AB’nin ortaya koyduğu önemli tasarılar arasında. Bu yasal düzenlemeler, finansal suçlarla mücadelede standartları yükseltme ve değişen tehditlere hızla uyum sağlama amacıyla ortaya koyuldu.
Ülkemizin FATF tarafından Gri Liste’de tutulmasının Türkiye’nin uluslararası alandaki güvenilirliği üzerindeki baskıyı daha da artırdığı bir dönemi yaşadık. Ancak şüpheli işlem bildirimlerindeki yüksek artış, Türkiye’nin finansal suçlarla mücadelede attığı adımların bir göstergesi olarak ön plana çıkıyor. MASAK’ın bütçesinin artırılması da bu alandaki çabaların önemini vurguluyor ve gelecek yıl için beklentilerin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak, FATF tavsiyelerine tam uyum ve uluslararası standartlara denklik konusundaki çabaların devam etmesi önemli. Gelecek yıl için beklentiler yüksek. Ancak uluslararası alanda güvenilirliği sürdürmek için istikrarlı çabalar gerekiyor.

Yapay zekâ ve diğer yeni teknolojileri 2023’te AML çözümlerinizi nasıl dönüştürdü? Bu teknolojik ilerlemeler, müşterilerinizin finansal suçlarla mücadele etme kapasitesini artırdı mı?

2023’te yapay zekâ ve diğer yeni teknolojilerin AML çözümlerimizi kökten dönüştürdüğü bir döneme tanık olduk ve bu gelişmeler finansal suçlarla mücadelede önemli bir ilerleme kaydetmemizi sağladı. Makine öğrenimi ve yapay zekanın AML teknolojilerine entegrasyonu, sektör için yeni bir çağ başlatarak verimliliği önemli ölçüde artırdı. Bu artışta yeni AML teknolojilerinin değişen mevzuat gereksinimlerine hızlı yanıt vermesi, büyük hacimli finansal verileri hızlı bir şekilde analiz edebilmesi, yanlış pozitiflerin azaltılabilmesi gibi avantajlar etkili oldu. Bu avantajların müşterilerimizin finansal suçlarla mücadelede destekçisi olmasını sağlamak adına biz de aracılık ettik. Müşterilerimizden aldığımız bildirimler oldukça umut verici.

2023 ve 2024, finansal suçlarla mücadelede birbirinden nasıl farklılık gösterecek?

2023’te kullanımı artan yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin AML çözümlerini kökten dönüştürdüğüne tanıklık ettik. 2024’te bu teknolojilerin daha da yaygınlaşacağını ve çeşitli inovasyonlara öncülük yapabileceğini söyleyebiliriz.

Öte yandan 2023, kapsamlı regülasyon düzenleme adımlarının atıldığı ve planlandığı bir yıl oldu. 2024’te değişen düzenlemelere uyum sağlamak adına AML teknolojilerini daha etkin bir şekilde kullanma ihtiyacı duyulacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte finans sektörü ve regülatörler daha sıkı denetlemeler ve daha fazla şeffaflık beklentisi içerisinde olabilir.
Özetle 2023’ü, finansal suçlarla mücadelede regülasyon düzenlemelerinin yoğun olduğu bir dönem olarak tanımlayabiliriz. 2024 ise bu düzenlemelere daha fazla uyum sağlama, yeni teknolojileri etkin bir şekilde kullanma ve daha sıkı denetimlere cevap verme sürecini içeren bir devam dönemi olabilir. Bu süreçte, finans sektörü aktörlerinin çözümlerini sürekli olarak güncellemesi ve geliştirmesi önemli olacaktır.
Sektördeki çabaları destelemek amacıyla her yıl yıllık raporlar yayınlıyoruz. Geçen yıl hazırladığımız 2023-2024 Mali Suçlar ve Uyumluluk Yıllık Raporu da sektördeki yeni regülasyonların takibini kolaylaştıran ve teknolojinin AML sektörüne katkılarını özetleyen bir çalışma oldu.

Sektörün kapsamlı bir rapora ihtiyaç duyduğu aşikardı. Siz bu ihtiyacı hangi noktalardan hareketle tespit ettiniz? 2023-2024 raporu hangi sorulara ve endişelere cevap veriyor?

Raporumuz sektördeki bölgesel dinamiklerin yanı sıra düzenlemelerin spesifik etkilerini takip etmek ve anlamak isteyen profesyonellere hitap ediyor ve ihtiyaç duyulan bilgileri toplu, açık ve özetler nitelikte sunan bir belgenin eksikliğini gidermeyi amaçlıyor. Kapsamlı raporumuz özellikle finans kuruluşları, düzenleyici otoriteler, uyum görevlileri için değerli bir kaynak olma potansiyeline sahip.
2023’te AML ve CFT alanında hangi bölgelerde, hangi değişiklikler oldu, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojilerin entegrasyon süreci nasıl ilerliyor ve sonuçları neler, kripto varlık alanında hangi yeni düzenlemeler yapıldı ve çözümler neler, Türkiye kara para aklamayla mücadele sürecinde yolun neresinde, MASAK ve FATF raporlarında nasıl bir yol çiziyor gibi sorulara çalışmamız içerisinde cevap vermeye çalıştık.

Bu yıl Sanction Scanner için nasıl geçti? Yıl içindeki değişimlerle başa çıkmak ve müşterilerinize daha iyi hizmet verebilmek adına hangi stratejileri benimsediniz?

2023 elbette bizim için de oldukça hareketli ve heyecanlı bir yıl oldu. Sanction Scanner olarak değişen koşullara ve müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde adapte olabilmek adına çeşitli stratejiler benimsedik. Bu stratejiler arasında, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek ürün ve hizmetlerimize bu yenilikleri başarıyla entegre etmek bizim için öncelikliydi. Bölgesel bazda ve şirketimiz özelinde adaptasyonunu önemsediğimiz bu stratejileri benimserken müşteri geri bildirimi bizim için en önemli faktörlerden biri haline geldi. Bu geri bildirimleri değerlendirerek hem hızlı çözümler sunmak hem de ürünlerimizi sürekli olarak iyileştirmek için çabaladık. Müşterilerimize 360 derece risk çözümleri sunmak amacıyla eş zamanlı gelişmeler yapmak, anlık düzenleme takipleri gerçekleştirmek, bölgesel ve ihtiyaca göre adaptasyonlar uygulamak gibi birçok yaklaşım benimsedik.
Umuyoruz ki 2024 de hem Sanction Scanner hem de AML sektörü için başarı ve uyum dolu bir yıl olur.

AML RAPORU’NDA ÖNE ÇIKAN KONULAR

– 2023 yılı, dünya genelinde finansal ve siyasi dinamiklerde önemli değişikliklere tanıklık etti. Teknolojik ilerlemeler yeni fırsatlar sunarken detaylı düzenleme eksiklikleri, suç örgütlerinin daha karmaşık ve değeri daha yüksek hedeflere yönelik stratejiler geliştirme fırsatı verdi. Bu ve benzeri etkiler küresel finans dünyasını, kara para aklamayla daha etkili bir şekilde mücadele etme ihtiyacıyla karşı karşıya bıraktı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Birleşik Krallık, Amerika ve Asya, kara para aklamayla mücadelede daha etkin olabilmek için 6AMLD, FinCEN Nihai Kuralı, Kripto Varlık Piyasaları Yönetmeliği gibi düzenlemelerde güncellemeye gitti.

– Devrim niteliğindeki teknolojik gelişmeler dolandırıcılık ve kara para aklama yöntemlerini çeşitlendirmede etkili olurken, aynı zamanda finansal hizmetlerin dönüşümüne katkı sağlıyor. Makine öğrenimi, yapay zekâ gibi ileri teknolojilerin AML sektörüne entegrasyonu verimlilikte önemli bir artış sağladı. Bu sayede manuel işlerde yüzde 67 azalma görüldü. Teknoloji destekli AML araçlarının mevzuata ayak uydurma konusundaki açık ara avantajı, 2023 yılında kaydedilen devrimsel gelişmeler arasında yer aldı.

– 2023, kripto varlık birimlerinin dikkat çekici bir şekilde büyümesine de tanıklık etti. Merkezi olmayan borsalardaki canlanma aylık işlem hacminin 100 milyar doları aşmasıyla birlikte finans dünyasını yeniden tanımlayarak etkili AML ve KYC uyumluluğu için stratejiler geliştirilmesini zorunlu kıldı. Sadece kripto varlık birimi suçları değil, her 39 saniyede bir gerçekleşen hızlı siber saldırılar, artan fidye yazılımlar, 4.1 milyon web sitesinin barındırdığı kötü amaçlı yazılım saldırılarını da kapsayan 2023’ün yeni dolandırıcılık ortamı, sıkı denetimlerin ve düzenli regülasyon takibinin gerekliliğini vurgular nitelikteydi.

– Türkiye ise hem küresel hem de yurt içinde dinamik bir yıl geçirdi. MASAK’a geçen yıl yapılan şüpheli işlem bildirimi 250 bini buldu. Özellikle FATF tarafından Gri Liste’de tutulmamız, uluslararası arenada ülke güvenilirliği üzerindeki zorlukları sürdürdü. FATF raporları, Türkiye’nin suç geliri aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadelesine dair detaylı değerlendirmeler ve öneriler sunarak, bu konudaki çabaları şekillendirmede önemli rol oynadı.

– MASAK’ın sektörel araştırma raporları, Türkiye’nin finansal güvenliğini güçlendirmek, sektörlere yönelik risk analizi yapmak ve bu risklere hazırlıklı olmak amacıyla kritik bir araç olarak öne çıktı. Bu raporlar, finansal kurumlar ve sektörel paydaşlar için kılavuz niteliğinde olup, mali sistemin sağlamlığını artırmaya yönelik strateji geliştirmede rehberlik ediyor.