TPAO’nın Karadeniz’de bazı ruhsat süreleri bitti

TPAO’nın Karadeniz’de bazı ruhsat süreleri bitti

Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü’nün Karadeniz’de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında yer alan bazı petrol arama ruhsatlarının müddeti 31 Ekim 2022 tarihinde sona erdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, TPAO’nun Karadeniz’de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanları içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/kıta sahanlığında yer alan AR/TPO/KD/C23, D22, D23, AR/TPO/KD/D20, D21, AR/TPO/KD/E20, E21, F21 ve AR/TPO/KD/E22, E23, F22, F23 pafta no’lu petrol arama ruhsatlarının müddeti 31.10.2022 tarihinde sona erdi.

İlanda şöyle denildi:

“6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 22 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü maddeleri gereğince yukarıda ismi yazılı Genel Müdürlüğe tahmil eylediği mükellefiyetlerin yerine getirilmemesinden dolayı zarar görmüş olanlar varsa maruz kaldıkları zarar ve hasara ait tazminatın, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi gereğince Genel Müdürlüğün teminatından karşılanabilmesi için ilgililerin bu ilan tarihinden itibaren bir yıl zarfında selahiyetli mahkemeden kesinleşmiş bir karar alıp Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan olunur. “