Türkiye’nin kritik dönemecinde acil bir çağrı!

Türkiye’nin kritik dönemecinde acil bir çağrı!

PSM DERGİSİ

“Türkiye’nin yüksek teknoloji üreten bir ülke olmasını sağlayacak vizyon, cumhuriyetin ikinci yüzyılı için tasarlanan kalkınma amaçlı tüm stratejilerin ve hedeflerin merkezinde olmalı. Türkiye bütüncül bir teknoloji üretim merkezi haline gelmeli; kamu, özel sektör ve akademiyle birlikte uçtan uca adeta tek bir teknoparkmış gibi çalışılmalı; yenilikçilik, araştırma ve geliştirme kültürü ülkenin DNA’sına işlenmeli.

TÜSİAD ve TÜBİSAD olarak, Türkiye’nin ikinci yüzyılına girdiği bu kritik dönemeçte kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını ortak akıl kullanarak bu büyük vizyonu hayata geçirecek stratejiyi yaratmaya ve bu stratejiyi çözüm odağımızı ve yapıcılığımızı koruyarak, kararlı adımlarla ve hep birlikte hayata geçirmeye çağırıyoruz.”

İki önemli sivil toplum kuruluşu, “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji İçin Eylem Çağrısı”nda kamuoyuna böyle sesleniyor. Çalışmada yer alan belli başlı tespit ve değerlendirmelerse şöyle:

– Yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, 5G, bulut çözümleri ve blokzinciri gibi yeni nesil teknolojiler tüm sektörleri hatta yaşam şeklimizi değişip dönüştürüyor. Yüksek teknolojinin getirdiği verimlilik potansiyeli ve yeni fırsatlar, her sektörün ihtiyaçlarını ve yol haritasını yeniden şekillendiriyor. Geleneksel sektörlerde iş modelleri değişiyor, yeni oyuncular gelenekselleri dönüşmeye zorluyor.

– Olağanüstü bağlantı ve bilgi kapasitesiyle her sektörü derinden etkileyecek benzersiz bir kırılım çağına giriyoruz. 2025’te en az 27 milyar cihaz birbirine bağlı olacak, “Endüstri 4.0” ile 3.7 trilyon dolarlık değer yaratılacak.

– Mesleklerin yaklaşık yüzde 20’si ChatGBT ve benzeri yapay zeka modellerinden etkilenecek, görev tanımlarının en az yarısı yok olacak.

– G20 ülkelerinin dijital ekonomi büyüklüğü 40 trilyon dolara dayandı. Türkiye ise 50 milyar dolarla, verisi açıklanan 18 ülke arasında son sırada yer alıyor.

– OECD bünyesinde büyük işletmeler ile KOBİ’ler arasında dijital uçurum olan nadir ülkelerden biriyiz.

– 2022 yılı startup yatırımlarına göre Avrupa’da 10’uncu, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde ise üçüncü sıradayız. Dijital girişimlerimizin küresel pazarda rekabet gücünü artıracak fon desteği yetersiz.

– Mevcut dijital altyapımız geleneksel sektörlerde ve dijital girişimlerde hızlı bir teknoloji atılımı için yeterli seviyede değil.

– Türkiye dijital dönüşüm ve teknoloji atılımının ihtiyaç duyduğu yetkinliğe sahip iş gücünü bulamıyor…

ULUSLARARASI DÜZEYDE GEÇERLİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

TÜBİSAD, “Türkiye’nin 2. Yüzyılında Yüksek Teknoloji için Eylem Çağrısı”nda dikkat çekilen riskler ve fırsatlarla ilgili inisiyatif kullanarak, deyim yerindeyse elini taşın altına sokuyor. Dernek, bu doğrultuda Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ortaklığıyla “Dijitalleşme Çağında Geleceğin Meslekleri İçin Yeni Ufuklar” projesi yürütüyor. “İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Operasyonel Programı” (İESP SOP) kapsamında düzenlenen proje, Avrupa Birliği hibesiyle de destekleniyor.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, proje doğrultusunda kurulan Sınav ve Belgelendirme Merkezi (SBM) ile ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Projemizin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün yanı sıra eğitim kurumlarını da olumlu etkileyeceğine inanıyoruz. Sektördeki sınav ve belgelendirme yapısını daha etkili, şeffaf ve güvenilir hale getirecek. TÜBİSAD SBM faaliyetleriyle bireyler, uluslararası geçerliliği olan meslekli yeterlilik belgesine sahip olacak. Bu, iş gücünün becerilerini ve yeteneklerini ulusal ve uluslararası ortamda belgelemesini kolaylaştıracak ve sektördeki işverenler için nitelikli adayları işe almayı daha pratik hale getirecek. Bu sayede, hem istihdam konusunda daha fazla fırsat sunacak hem de sektörün gelişimine katkıda bulunacak bir döngü oluşturacağız. Proje tamamlandığında, BİT sektörünün ulusal yeterlilik sisteminin bir parçası haline gelmesini sağlayacağız.”