Twitter, Türkiye’de bazı içerikleri engelledi

Twitter, Türkiye’de bazı içerikleri engelledi

Türkiye’de seçime bir gün kala Twitter’dan bazı içeriklere engelleme kararı çıktı.

Twitter’dan yapılan açıklamada, Twitter’a iletilen erişim engellenmesine yönelik mahkeme kararları uyarınca ve Twitter’ın Türkiye’de kullanıma açık kalmasını sağlamak amacıyla, Türkiye’de bazı içeriklerin erişimine engelleme getirildiği ifade edildi.

Açıklamada ilgili hesap sahiplerinin bu işlemler hakkında bilgilendirildiği belirtildi. Engellenen içeriklerin dünyanın geri kalanında erişilir olmaya devam edeceği de açıklandı.

Sosyal medya düzenlemesi Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanmıştı

Nisan ayında yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesinde Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, kendilerine bildirilen içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişiler tarafından yapılacak başvurulara ilişkin istatistiksel ve kategorik bilgileri içeren Türkçe hazırlanmış raporları 6 aylık dönemlerle BTK’ya bildirmekle yükümlü kılınmıştı. 

Raporda, içeriğin çıkartılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ve kişilerden gelen başvuruların alınması, değerlendirilmesine yönelik teknik altyapıya ve kararları uygulayacak personel niteliklerine ve idari kapasiteye dair bilgiler, kararların uygulanma süresi ve şekli ile coğrafi kapsamına dair detaylı süreç bilgileri, kişilerden gelen başvuruların sayısı, türü, olumlu veya olumsuz değerlendirilmesi, cevaplandırılması, olumsuz cevaplandırılanların gerekçeleri, sonuçlanma süreleri gibi sürece ilişkin kategorik ve istatistiksel bilgiler, adli veya idari makamlarca gönderilen kararlara ilişkin olarak kararı veren ve kararı gönderen merci, kararın gönderilme şekli, kararın türü, karara dayanak mevzuat hükmü, kararların gereğinin yerine getirilme süreleri gibi kategorik istatistiksel bilgiler yer alacak.