“Yaratıcılık, yenilikçilik ve hızlı adaptasyon kadının doğasında var”

“Yaratıcılık, yenilikçilik ve hızlı adaptasyon kadının doğasında var”

PSM DERGİSİ

Finans ve teknoloji sektörünün kadın liderlerine sorduk:

Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında kadınların aile/özel ve çalışma hayatındaki rollerini nasıl değerlendirirsiniz? Yeni yüzyılda eşit, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim için ne gibi adımlar atılmalı?

Şirketinizde kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamalar neler?

Aktif Ventures Genel Müdür Vekili Yasemin Evsahibioğlu:

Gerek iş gerekse özel hayatta kadın ve erkeğin eşit fırsat ve haklara sahip olması ideali maalesef 2024 yılında bile gerçek hayatta karşılığını bulabilen bir kavram değil. Aile ve çalışma hayatında kadının rolü hala geleneksel beklentilere göre şekilleniyor. Bu da kariyer hedefleri ve kişisel gelişim konusunda kadınları sınırlayabiliyor. Bunları aşmak için tüm kurumların ve yöneticilerin, çalışma hayatında kadın-erkek koordinasyonunun katma değerini tüm taraflara gösterir şekilde davranması, çalışma gruplarında ve terfi süreçlerinde eşit cinsiyet dağılımını önemsemesi gerekiyor.

Özellikle finans dünyası her ne kadar erkek dominasyonunda olsa da kadının doğasından gelen yaratıcılık ve adaptasyon gibi yeteneklerini süreçlere ne kattığını göstermek görevlerimiz arasında. Bir kadın yönetici olarak, kadının da erkeğin de doğalarından gelen farkları ve güçlü yönleri maksimumda gösterebilecekleri çalışma ortamları yaratmaya ve desteklemeye ekstra özen gösteriyorum.
Eşit, nitelikli ve kapsayıcı bir eğitim için atılması gereken adımlar arasında cinsiyet kalıplarını kıran içerikler geliştirmek, kız çocuklarının STEM alanlarında daha fazla eğitim almasını teşvik etmek, meslek seçimlerini henüz yapmamış, yönlendirmeye ihtiyaç duyan tüm genç kadınlar için kadın yöneticilerin rol model olması adına görünürlüklerini ve ulaşılabilirliklerini artırmamız gerekiyor.

“Aile dostu politikalar uyguluyoruz”

Aktif Ventures, kadın CEO tarafından yönetilen, C-level seviyesinde de kadın-erkek eşitliğinin olduğu bir Aktif Bank iştiraki. Bu durum doğal olarak tüm kuruma yayılmış bir eşitlik kültürünü beraberinde getiriyor.
Tüm Aktif Bank ekosisteminde kadınların iş gücündeki temsilini artıracakları ve yeteneklerini tam olarak sergileyebilecekleri bir ortam sağlamaya önem gösteriyoruz. Biz, kadın istihdamını sadece bir nicelik hedefi olarak görmüyor, aynı zamanda şirketimizin inovasyon, yaratıcılık ve toplumsal sorumluluk alanlarında öncü olmasının temel bir unsuru olarak değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, özellikle anneler ve bakım verenler olmak üzere kadın çalışanlarımızın ve işe alım süreçlerindeki kadın adayların ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma düzenlemelerini ve aile dostu politikaları hayata geçirmiş durumdayız.

Aktif Ventures’ta ekip içi cinsiyet dengesine büyük önem veriyoruz. Çünkü biliyoruz ki çeşitliliğin ve kapsayıcılığın teşvik edildiği bir iş yeri daha yenilikçi çözümler üretir ve toplumumuzun geniş yelpazesini yansıtan bir perspektife sahip olur. Bu doğrultuda kadın-erkek dağılımının dengeli olması bizim için sadece bir hedef değil, aynı zamanda şirketimizin başarısının temel bir göstergesi. FinTek dünyası yaratıcılık, yenilikçilik ve hızlı adaptasyonun büyük başarılarla ödüllendirildiği bir alan. Kadının doğasından gelen bu yetenekler tam da bu sebeple olmazsa olmazımız.