Yılmaz, iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor

Yılmaz, iş dünyası temsilcileriyle görüşüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Orta Vadeli Program (OVP) Çerçevesinde Türkiye ve İstanbul Ekonomi Gündemi” başlıklı toplantıda, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı’nda düzenlenen toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye’nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katılıyor.

Yılmaz toplantı öncesi yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

“Eylül ayında paylaşacağımız OVP’ye özel sektörün beklentileri yansıyacak. OVP öncesi sendikalarla da bir araya geleceğiz.

Türkiye ekonomisi, 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş; 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depreme rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur.

Makine ve teçhizat yatırımları, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14’üncü çeyreğe taşımıştır.

6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar seviyesindedir.

İhracatımızdaki artış eğilimi, AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da, içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz.

Turizmde yine olumlu bir yıl bekliyoruz.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı destekleyen adımlarımız da sürmektedir.

Fiyat istikrarıyla birlikte makrofinansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz; para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir.

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde “doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı” reform adımlarına devam edeceğiz.”