2024’te kripto paralar çökecek mi?

2024’te kripto paralar çökecek mi?

Işık Üniversitesi tarafından hazırlanan anket ile Türki­ye’de yatırımcıların fotoğ­rafı çekildi. Işık Üniversitesi İş­letme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Dilek Leblebici Teker ve doktora öğrencisi Halit Güzelsoy tara­fından 2023 yılı son çeyreği için yapılan anket sonuçlarına göre, Türkiye’deki yatırımcılar krip­to paraları riskli bir yatırım ara­cı olarak görüyor. Ankete katılan yatırımcıların yüzde 95’i kripto para piyasasını kuvvetli düzey­de riskli bulduğunu ifade eder­ken yatırımcıların kripto para piyasalarına ilişkin en önem­li risk algıları arasında regülas­yon eksikliği, bilgi eksikliği, fi­yat dalgalanmaları ve belirsiz­lik, kripto borsalarda yaşanan yolsuzluk ve sistemin hacklen­me olasılığı yer alıyor.

Ankete katılan yatırımcıların yüzde 60’ı kripto para dünyasını sanal bir balon olarak görürken yatırımcıların yüzde 43’ünde ise kripto para piyasalarında bir çö­küş beklentisi var. Yatırımcıla­rın yüzde 23’ü kripto paraların gelecek 10 yıl içerisinde en çok talep edilen yatırım araçları ola­cağına inanıyor.

YILIN İKİNCİ YARISINDA TL MEVDUATA İLGİ ARTTI

Ankete katılan yatırımcıların en çok yatırım yaptıkları enstrü­manları sorulduğunda 2023’ün ilk yarısı ile ikinci yarısında sı­ralamanın değiştiği görülüyor. Buna göre yılın ilk yarısında dö­viz ve eurobond yatırımı ilk sı­rada yer alırken yılın ikinci ya­rısında hisse senedi yatırımı ilk sıraya yükseldi. Politika faiziyle birlikte hızla yükselen TL mev­duat faizlerinin etkisi de araştır­mada kendisini gösteriyor. Buna göre yılın ilk yarısında sıralama­da olmayan TL mevduat yatırı­mı yılın ikinci yarısında 5. Sıra­ya kadar yükseldiği görülüyor.