Anadolu Hayat Emeklilik, FEM sertifikası aldı

Anadolu Hayat Emeklilik, FEM sertifikası aldı

Anadolu Hayat Emeklilik, fırsat eşitliği alanında yürüttüğü faaliyetlerini FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) sertifikası ile tescilledi. Bağımsız bir denetim firmasının değerlendirme sürecinden geçerek Dünya Bankası’nın teknik desteği ile KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) geliştirdiği Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını, hayat sigortası ve bireysel emeklilik sektöründe almaya hak kazanan ilk ve tek şirket oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik, KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) iş yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve kadınların üretkenliğini artırmak amacıyla Dünya Bankası teknik desteği ile geliştirdiği FEM (Fırsat Eşitliği Modeli) sertifikasını almaya hak kazandı. Sertifika süreci kapsamında bağımsız bir denetim firmasının değerlendirmesinden başarıyla geçen Anadolu Hayat Emeklilik, fırsat eşitliği alanındaki faaliyetlerini anlamlı bir sertifikayla tescillemiş olmasının yanı sıra hayat sigortası ve bireysel emeklilik sektöründe bu sertifikaya hak kazanan ilk ve tek şirket oldu.

İşe alım, eğitim, kariyer planlama ve geliştirme gibi süreçlerdeki eşitsizlikleri saptamayı amaçlayan FEM, iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığına dayalı yaklaşımları gidermeyi hedeflemesi bakımından da önem taşıyor. Bu kapsamda KAGİDER, bağımsız denetim şirketleri aracılığıyla kurumların yönetimi, işe alım ve seçme süreçleri, eğitim fırsatları, performans değerlendirme ve terfi fırsatları, kariyer destek uygulamaları, geri bildirim ve şikayetlerin izlenmesi gibi konuların yanı sıra iletişim ve kurumsal reklamlarda fırsat eşitliğini ön planda bulundurmanın tespitini yapıyor.

Anadolu Hayat Emeklilik dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact’in insan hakları, çevre, çalışma standartları ve yolsuzlukla mücadele alanındaki ”On İlke”sine taahhüt vermiş durumda. Aynı zamanda, UN Global Compact ve UN Women iş birliği ile hayata geçirilen Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) de imzacısı.

FEM sertifikasyonu, şirketin fırsat eşitliği alanındaki yeni çalışmalarına destek verecek

Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasını KAGİDER yöneticilerinin de katıldığı bir törende şirket adına teslim alan Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun, “Fırsat eşitliğini odağına alan bir şirket olarak FEM sertifikasının sektörümüzdeki ilk sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yüzde 59’luk yüksek kadın çalışan oranımız, uzun doğum izni hakkının isteğe bağlı kullanımı, doğum sonrası yüzde 90’ların üzerindeki işe dönüş oranımız, anne koçluğu ve cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan diğer güçlü uygulamalarımız ile istihdamda kadının güçlenmesine öncelik veren çalışmalarımız FEM sertifikasına layık görülmemizde etkili oldu. Bu sertifika, Anadolu Hayat Emeklilik’in kapsayıcılık ve eşitlik vizyonunu yansıtan önemli bir göstergedir. Yönetimin fırsat eşitliği konusundaki taahhüdü, işe alım ve seçmede, eğitim fırsatlarına erişimde, performans değerlendirme ve terfide fırsat eşitliği, kariyer destek uygulamaları, geri bildirim ve şikayetlerin izlenmesi ile iletişim ve kurumsal reklamlardan oluşan 7 ana kriter ile birlikte toplam 22 kritere uyumluluğumuz, bağımsız denetim kuruluşu tarafından incelendi. Bunun sonucunda layık görüldüğümüz FEM sertifikasyonu ile sektörümüzde ilklere imza atmaya ve fırsat eşitliği alanındaki yenilikçi çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Törende sertifika teslimini yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Demirci Duyarlar, “Anadolu Hayat Emeklilik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konularındaki kararlılığını, KAGİDER’in Fırsat Eşitliği Modeli Sertifikası ile bir kez daha kanıtlamıştır. Şirketin, köklü kurum kültürüyle toplumsal cinsiyet eşitliğine ve kapsayıcılığa verdiği önem, Deloitte değerlendirme raporu tarafından da doğrulanmıştır. Anadolu Hayat Emeklilik’in bu alandaki çabalarını takdir ediyor ve şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği için sergilediği duyarlılığı övgüyle karşılıyorum” diye ekledi.