Ekonomik ve kültürel gelişmenin formülü net

Ekonomik ve kültürel gelişmenin formülü net

PSM DERGİSİ

“Teknolojide Fırsat Eşitliği” projesiyle 18-27 yaş aralığında 80 bin kadına ulaşmayı hedefleyen Yapı Kredi, kurum bünyesinde de fırsat eşitliğine özel önem veriyor. “Liderlik Yolculuğum” gelişim programında kadın-erkek dengesini hassasiyetle gözeten bankada, yönetici kademesindeki her rol için en az 1 kadın ve 1 erkek yedek var…

Önümüzdeki 10 yıl içinde küresel ekonomide yaratılacak yeni katma değerin yaklaşık yüzde 70’inin dijital platformlara dayalı iş modellerinden sağlanması bekleniyor. Kadınların istihdam oranı erkeklerle eşit seviyeye gelmesi durumunda, sadece Avrupa’da bile milli gelirin yüzde 13 artacağı hesaplanıyor…
Yapı Kredi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, “Daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir dünya için kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmek ve yolun en başında onlara destek olmak gerekiyor” diyor.
Önaldı ile teknolojide fırsat eşitliği kavramını ve Yapı Kredi’nin bu konuda aldığı aksiyonları konuştuk…

Teknolojide fırsat eşitliği kavramını açıklar mısınız, ne anlama geliyor?

Teknolojik imkânların adil bir şekilde dağıtılması ve herkesin teknolojiye erişip kullanmak için eşit fırsatlara sahip olması şeklinde özetleyebiliriz. Özünde bu kavram; cinsiyet başta olmak üzere, ekonomik durum veya coğrafi konum gibi faktörlere dayalı olarak dezavantajlı konumda olan bireylerin eşit teknolojik fırsatlara sahip olmalarını amaçlıyor. Teknolojinin herkes tarafından kullanılabilir olması, yaşam koşullarını iyileştirmek, eğitim almak, iş bulmak gibi imkânlar sağlama etkisi olduğu için son derece önemli. Teknolojik gelişmelerin yaygınlaştırılması ve herkes için erişilebilir kılınması, toplumun daha kapsayıcı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunması açısından da büyük önem taşıyor.

Sizce eşitsizliğinin sebepleri neler? Teknolojide fırsat eşitliği neden gerekli?

Teknoloji sektöründe kadınların varlığı özelinde konuşacak olursak, maalesef cinsiyete dayalı eşitsizlikler ve önyargılar dünya genelinde hâlâ bir engel olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılık da kadınların teknolojiye erişimini etkileyebiliyor. Bu sebepler, kadınların teknoloji sektöründe varlığını ve dijital becerilerini geliştirmelerini olumsuz etkiliyor. Kız çocuklarına eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaması da eşitsizlik noktasında bir domino etkisi yaratıyor.

Teknoloji ve dijitalleşme artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Büyük veri, yapay zekâ ve makine öğrenimi gibi teknolojiler, çok hızlı gelişiyor ve özellikle iş dünyasında ağırlığını artırıyor. Öyle ki Dünya Ekonomik Forumu’na göre önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide yaratılacak yeni katma değerin yaklaşık yüzde 70’i dijital platformlara dayalı iş modellerinden sağlanacak. Durum böyleyken teknoloji sektöründe sayıca az olan kadınların sayısını artırmak, bu alandaki kadın varlığını güçlendirmek son derece önemli.

Daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir dünyanın yolu, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından geçiyor. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son araştırmalar, kadınların istihdam oranının erkeklerle eşit seviyeye gelmesinin sadece Avrupa’da bile milli geliri yüzde 13 artıracağını gösteriyor. Yapı Kredi olarak ülkemize ve toplumumuza duyduğumuz sorumlulukla, bu yolda gençlerimizi desteklemeyi, onları bu alanda gelişmeye ve öğrenmeye yönlendirmeyi öncelikli görevimiz olarak görüyoruz.

“Araştırmalar, kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin, toplumlarda çarpan etkisi yaratarak hem ekonomik hem de kültürel büyümeyi hızlandırdığını defalarca kez kanıtladı. Bu anlamda Yapı Kredi olarak teknolojide fırsat eşitliğinin sağlanmasının çok kritik olduğunu biliyoruz.”

Teknolojide fırsat eşitliğinin ölçütleri neler?

Dijital okuryazarlık ve bunun için kapsamlı bir şekilde eğitim alma imkânına sahip olma, kadınların teknoloji alanında erkeklerle eşit temsil edilmesi, teknolojide fırsat eşitliğinin en önemli ölçütlerini oluşturuyor.

Peki Türkiye’de fırsat eşitliği var mı? Belli başlı sorunlar neler?

Dünya genelinde yazılım ve bilişim teknolojileri sektöründe kadın istihdam oranının sadece yüzde 27 olduğunu görüyoruz. Tıpkı dünya gibi Türkiye’nin önünde de bu alanda gidecek uzun bir yol olduğunu söylemek mümkün.
Tüm dünyada kadınlara ve kız çocuklarına toplum tarafından biçilen rollerin, bu eşitsizliği körüklediğini biliyoruz. Buna, teknoloji sektöründe kadınların kendilerine rol model alacağı hemcinslerinin sayıca azlığı da eklenince kadınların bu alana yönelmeleri daha en başından olumsuz etkileniyor.
Daha gelişmiş ve sürdürülebilir bir dünya için kadınların teknoloji sektöründeki varlığını güçlendirmek ve yolun en başında onlara destek olmak gerekiyor.

DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYAN GENÇLER ÖNCELİKLİ

Yapı Kredi “Teknolojide Fırsat Eşitliği” projesiyle hangi amaç ve hedefleri belirledi?

Kuruluş misyonumuz doğrultusunda, ana faaliyet alanımız olan finans sektörünün yanı sıra sosyal ve toplumsal alanlarda da sınırları kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapı Kredi olarak, Koç Holding’in Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 gündemi arasında yer alan teknoloji ve inovasyon alanında açıkladığı toplumsal cinsiyet eşitliği taahhütleri kapsamında, 2026 yıl sonuna kadar 18-27 yaş aralığında 80 binin üzerinde kadına ulaşarak teknoloji alanında farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bu amaçla Bahçeşehir Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Eğitim ve Araştırma Enstitüsü UNITAR’a bağlı uluslararası eğitim merkezi CIFAL ortaklığında Teknolojide Fırsat Eşitliği projesini başlattık.

Teknoloji alanında kadınların varlığını ve farkındalığını artırmak için proje kapsamında büyük veriden yapay zekâya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden endüstri 5.0’a kadar konunun uzmanları tarafından kapsamlı bir eğitim içeriği hazırladık. Alanında uzman profesör ve doçentlerle hazırlanan eğitim içeriklerimiz, 11 Aralık 2023 tarihinde açıldı. Eğitimlerin sonunda yapılacak sınavdan 70 ve üzeri puan alan katılımcılar UNITAR ve Bahçeşehir Üniversitesi akreditasyonlu E-Devlet Onaylı Başarı Sertifikası, eğitimlerin yüzde 75’ine katılım gösteren katılımcılar ise UNITAR akreditasyonlu başarı belgesi almaya hak kazanacak.

Projemizi ülkemiz genelinde hayata geçirdik. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin ardından Koç Holding liderliğinde kurulan Umut Kentlerde yaşayan gençlerimize de ayrı bir odakla eğileceğiz. Umut Kentlerde ve deprem bölgesinde yaşayan gençler, cinsiyet ayrımı olmaksızın projemizden faydalanabilecek.

“Teknolojide Fırsat Eşitliği projesi kapsamında büyük veriden yapay zekâya, bulut teknolojilerinden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden endüstri 5.0’a kadar konunun uzmanları tarafından kapsamlı bir eğitim içeriği hazırladık.”

HER YÖNETİCİNİN EN AZ 1 KADIN VE 1 ERKEK YEDEĞİ VAR

Fırsat eşitliği kavramının insan kaynakları politikalarınızdaki yeri ve önemi hakkında bilgi verir misiniz?

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin benimsendiği bir insan kaynakları politikasının, tüm şirketler için doğal bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda Yapı Kredi olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmakla kalmayıp, hayata geçiren bir kurumuz. Kadın çalışan ve kadın yönetici oranlarımızla uzun yıllardır sektöre öncülük eden kurumlar arasında olmaya devam ediyoruz.
Kadın çalışanlarımızın her pozisyonda dengeli temsil edilmesine de özen gösteriyoruz. Örnek vermek gerekirse Yapı Kredi’nin mevcut ve gelecekteki yöneticilerini geliştirmeyi hedefleyen “Liderlik Yolculuğum” gelişim programında yer alan katılımcıların kadın-erkek dengesini hassasiyetle gözetiyoruz.

Bir başka örnek de bankamızda her yıl yöneticilerimiz için yürüttüğümüz “yedekleme planı” süreci. Bu süreçte her yöneticimizin kendi yerine bu rolü en az kendisi kadar iyi yapabilecek kurum içinden kişileri önermeleri bekliyoruz. Yedekleme planındaki her rolün en az 1 kadın ve 1 erkek yedeği olması koşulumuz var.

İş yerinde eşitlik iş süreçlerimizin vazgeçilmez bir unsuru. Tüm birimlerimizde ve yönetici pozisyonlarında kadın çalışan oranını daha da yükseğe taşımayı hedefliyoruz. Kadın çalışan istihdamı konusundaki çalışmalarımızla sadece bankacılık değil tüm sektörler için bir rol model olmak istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına gösterdiğimiz tavizsiz duruşumuzla sınırları kaldırmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için toplumsal cinsiyet eşitliği hayati bir öneme sahip.

Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika Sigorta haberlerini, köşe yazıları, kasko , kulis ve  bütün konuların tek adresi SigortaGündem platformunda; sigortagundem.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz. Aykırı işlem yapan kişi/kişiler için yasal başvuru hakkı saklı tutulmaktadır.Sigorta Gündem'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Hakkımızda
PSM Magazin
Ekonomi Manşet
Akıllı Yaşam Dergisi
Bizi Takip Edin!