Kurumlar Vergisi istisnasında yenilik

Kurumlar Vergisi istisnasında yenilik

Kurumlar vergisi istisnasının, kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için de uygulanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan kararda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesinin 4. fıkrasında yer alan istisnanın, kurumların 31/3/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulanmasına, 5520 sayılı Kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi.

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14. maddesine ilişkin düzenleme, kurumların en az 3 ay vadeli kur korumalı mevduatlarından (KKM) elde edilen kazançları, kur farkı kazançları ile faiz ve kâr payı kazançlarının kurumlar vergisinden muaf tutulmasına yönelik hükümler içeriyor.