SPK, emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişikliğe gitti

SPK, emeklilik yatırım fonları yönetmeliğinde değişikliğe gitti

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik yatırım fonlarının izahnameleri ve izahname tadil metinlerinin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde (TTSG) ilan yükümlülüklerinin kaldırıldığını duyurdu.

SPK açıklamasında, “Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Türkiye’de giderek büyüyen emeklilik yatırım fonlarının kurucularının operasyonel yüklerinin hafifletilmesi ve katlanılan maliyetlerinin azaltılmasını teminen izahname tescil işlemlerinin kaldırılması yönündeki sektör taleplerinin karşılanması amacıyla ilgili yönetmelikte bazı değişiklikler yapıldığı belirtilen açıklamada, ”Emeklilik yatırım fonlarının izahnameleri ve izahname tadil metinlerinin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan yükümlülükleri kaldırıldı. Bunun yerine yatırım fonlarında da uygulandığı üzere izahname/izahname tadil metninin nerede yayımlandığı hususunun ticaret siciline tescil ettirilmesi ve TTSG’de ilan edilmesi yükümlülüğü getirildi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, emeklilik yatırım fonları izahnamesinin kurulca onayı göz önüne alınarak, emeklilik yatırım fonlarının tanıtım formları için kurul onay şartı aranmayacağı kaydedildi.